Koko Suomi
Koko Suomi
Ajanvarauksia

Tapaamisaikataulu laajennus

Edistyksellisinpiä tapaamisaikatauluja
Suunniteltu aikatauluttamaan ja järjestämään kaikenlaisia tapaamisia, kaikenlaisia palveluita, yrityksiä, joilla on oltava luotettava saatavuuskalenteri. Hyväksy varaukset verkossa ja sovi mahdolliset ajat myös jokaiselle työntekijälle älykkäästi ja tehokkaasti.
+ Muuttosiivous

Muuttosiivous tehdään tyypillisimmin aina asukkaan toimesta asunnosta pois muuton yhteydessä. Varsinainen velvoite muuttosiivoukselle on yleensä vuokra-asuinnoissa.

+ Kokoustila

Kokoustilojen varauspalvelu, jossa näet reaaliaikaisesti tilojen varaustilanteet ja voit varata tilan kokousta varten nopeasti ja vaivattomasti 24/7!

+ Ravintola

Pöytävaraukset on helpointa ja turvallista tehdä verkossa. Useat ravintolat käyttää varausjärjestelmää joka on meillä myös helppokäyttöinen.

+ Sauna

Esittelyssä erilaisia saunatiloja, joita voi myös käyttää kokouksiin, juhlatilaisuuksiin ym. verkon kautta helppo varata ja tutustua.

+ Juhlatila

Hääjuhliin, yritystilaisuuksiin ja muihin isompiin juhliin sopivat juhlatilat ovat tunnelmaltaan hyvinkin erilaisia. Tutustu valikoimaa vuokrattavista juhlapaikoista.

Ajanvaraukset, palveluille..

Etkö ole varma kuinka aloittaa?

Aloita liity..
Ensimmäiseksi rekisteröidy, pääset tutustumaan monipuolisemmin sivustoon.
Tukipalvelu..
Myyntityö on jokaisen yrityksen olemassaolon lähtökohta yrityksen kehittämiselle.
Palvelut
Ajanvaraukset ovat verkossa helppoja ja turvallisia tehdä. Tutustu palveluun maksuja ei oteta etukäteen.

Yleistä

Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot, joihin käyttäjän (Palvelun tarjoaja) tulee tutustua huolellisesti ennen Ajanvaraus Palvelun käyttämistä. Tietyt Lisäpalvelut voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi omia niihin sovellettavia erityisiä ehtoja. Kuhunkin Lisäpalveluun sovellettavat ehdot ovat saatavilla ajanvaraus palvelua aktivoidessa.

Kaikkien ajanvaraus palveluiden käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä (Palvelun käyttäjä) ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 1.1.2022

Käyttämällä Palvelut Ajanvaraus sivustoa hyväksytte nämä ehdot edustamanne yhteisön puolesta.  Ilman hyväksyntää ette ole oikeutettu käyttämään Palvelua tai siihen liittyvää materiaalia. Käyttämällä palveluamme (sivustoa) hyväksytte nämä käyttöehdot automaattisesti.

Palvelun sisältö

Palvelu on palveluita tarjoama ajanvarausjärjestelmä (Ylläpitäjä). Palvelut Ajanvaraus sivuston ylläpito päättää kaikista Palvelun toteutukseen ja muutoksiin liittyvistä asioista ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja kaikkea sen tarjoamiseen liittyvää laitteistoa sekä muuta materiaalia haluamallaan tavalla koska tahansa.

Palveluun ei kuulu esim. palvelun käytössä tietoliikenneyhteydet, vaan niiden hankkiminen ja ylläpitäminen on asiakkaan vastuulla. Asiakas (palvelun tarjoaja) vastaa myös siitä, ettei hänen laitteistonsa tai ohjelmistonsa häiritse Palvelun toimintaa.

Palvelussa voi olla kolmansien osapuolten sivuille johtavia linkkejä. Ylläpitäjä ei vastaa näiden käyttämisestä.

Yhteystiedot

Asiakkaan (palvelun tarjoaja) toimittamien yhteys- ja laskutustietojen tulee olla täydelliset. Asiakas (Palvelun tarjoaja) vastaa tietojensa päivittämisestä Ylläpitoon välittömästi niiden muuttuessa. Asiakas antaa Palvelun suorittajalle ja sivuston ylläpitäjälle luvan käsitellä Asiakkaan ajanvaraus palveluun tallentamia tietoja Palvelun toteuttamiseksi. 

Palvelun käytön vastuut

Seuraavissa kohdissa määritellään Ajanvaraus Palvelun sallittu käyttö, joista poikkeaminen tarkoittaa sopimuksen rikkomista.

  • Asiakas (Palvelun tarjoaja) ei saa jakaa tai lisätä Ajanvaraus Palvelun kautta sisältöä, joka on laitonta tai muuten harmillista tai hyvän maun vastaista. Asiakas (Palvelun tarjoaja) vastaa myös siitä, että hänellä on oikeudet käyttää kaikkea aineistoa, jota jakaa sivuston kautta. Pyydettäessä näiden ehtojen vastainen sisältö on poistettava välittömästi.
  • Asiakas (Palvelun tarjoaja) ei saa antaa väärää nimeä tai esittää muuta luonnollista tai oikeushenkilöä käyttäessään Ajanvaraus Palvelua.
  • Asiakas (Palvelun tarjoaja) ei saa käyttää Palvelua lainvastaiseen markkinointiin tai muuhun laittomaan toimintaan, mukaanlukien Ajanvaraus Palvelun viestintätoimintojen (sähköpostit, tekstiviestit yms.) käyttö ilman vastaanottajan asianmukaista suostumusta.
  • Asiakas vastaa siitä, että palvelu sopii käytettäväksi omassa toiminnassaan ja käyttötarkoituksessaan. Ajanvaraus Palvelua ei ole tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön, eikä potilastietojen käsittelyyn.
  • Ajanvaraus sivuston Ylläpitäjällä on oikeus poistaa näiden ehtojen vastainen sisältö tai keskeyttää Asiakkaan (Palvelun tarjoajan)  pääsy Palveluun, jos Ylläpitäjä epäilee ehtojen rikkomusta tai viranomaispäätöksen perusteella.

Tili, käyttäjätunnus ja salasana

Ajanvaraus Palveluun perustettava tili on yrityskohtainen. Tiliä, sen tietoja ja muita käyttäjiä hallinnoi pääkäyttäjä(t) (Ylläpitäjä). Mikäli tilillä olisi käyttäjinä Freelancereitä tai muita muiden yrityksen edustajia, omistaa tilin tällöinkin aina yritys, jonka nimiin tili on kirjattu.

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän tulee vaihtaa nämä pyydettäessä. Myös Ylläpitäjällä on oikeus vaihtaa nämä tarpeen vaatiessa. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tietoturvasyistä.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään muulle. Käyttäjätunnus ja salasana tulee säilyttää huolellisesti ja Asiakas (Palvelun tuottaja) vastaa niillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa Ylläpitäjälle välittömästi Käyttäjätunnus ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä sähköpostitse.

Koekäyttö

Asiakkaalla (Palvelun tuottajalla) voi olla ilmainen koekäyttö Ajanvaraus Palvelun käytön alussa. Koekäyttö ei velvoita mihinkään maksuihin, käyttö päättyy automaattisesti, ellei Asiakas (Palvelun tarjoaja) vahvista tilausta ja aloita maksullista käyttöä.

Hinta ja maksuehdot

Palveluiden tuottaja on velvollinen maksamaan Ajanvaraus Palvelun käytöstä kulloinkin sovitun hinnan mukaisesti Palvelut Ajanvarauksen sivuston Ylläpitäjälle. Kausiperustaiset maksut veloitetaan kultakin alkavalta maksukaudelta, kauden alussa. Tapahtumaperustaiset maksut veloitetaan kuukausittain edelliseltä kuulta. Ylläpitäjällä on oikeus kerryttää maksuja myös useammalta menneeltä kuukaudelta samalle laskulle. Hintoihin lisätään arvonlisävero, sekä muut mahdolliset verot, tullit ja muut julkiset maksut.

Palvelut Ajanvaraus sivuston Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ilmoittamalla hinnanmuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sen kirjallisesti. Palvelun tarjoaja voi koska vain irtisanoa Palvelun päättymään meneillään olevan maksukauden loppuun. Palvelut Ajanvaraus sivuston ylläpitäjä voi irtisanoa palvelun päättymään yhden (1) täyden kalenterikuukauden jälkeen.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli vastapuoli rikkoo tätä sopimusta.

Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, Sivuston Ylläpitäjä on oikeutettu poistamaan Asiakkaan tili ja kaikki siihen liittyvät tiedot. 

Sopimuksen muuttaminen

Palvelut Ajanvaraus sivuston Ylläpitäjä voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Palvelun tarjoaja hyväksyy ehdot jatkamalla palvelun käyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

Vastuista

Palvelut Ajanvaraus sivuston Ylläpitäjä ei ole vastuussa Asiakkaalle (Palvelun tarjoajalle) tai kolmansille osapuolille aiheutuneista välillisistä vahingoista, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista missään tilanteessa.

Palvelun Ylläpitäjä tekee parhaansa, että ajanvaraus palvelut olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palvelut Ajanvaraus sivuston Ylläpitäjä ei kuitenkaan vastaa palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Ajanvaraus Palvelut ja kaikki niiden sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Ajanvaraus Palveluita ja niihin sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Ylläpitäjä ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta palveluiden tai niiden sisältöjen toimivuudesta. Ylläpitäjä ei vastaa palveluiden ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien (Palveluiden tarjoajien) toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta tai yhteistyökumppaneiden, käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä.

Teknisluontoisten tietojen käsittely

Toimittajalla on oikeus kerätä ja käsitellä kaikkea Palvelun käyttöön liittyvää ja sen käytöstä syntyvää tietoa, kuten IP-osoitetta, laitetietoja, evästeitä, käyttäjätunnuksia, istunnon kestoa Palvelun eri osioissa, klikkauksia ja muita vastaavia tietoja Palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Tietoja voidaan myös käyttää palvelun ominaisuuksista tiedottamiseen, lisäarvopalveluiden markkinointiin Asiakkaalle, tilastolliseen analyysiin, luvattoman käytön ehkäisemiseen ja muuhun Palvelun kehittämiseen tai ylläpitoon sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

Maksutapahtumien käsittely

Palvelut Ajanvaraus sivusto (palvelu) itsessään ei käsittele tai tallenna luottokorttitietoja, mutta Palvelun tarjoaja voi yhdistää maksupäätteen tai verkkomaksupalvelun, jotka käsittelevät maksutapahtumia.

Yhdistäessään Palvelun tarjoajan ajanvaraus Palveluun maksupäätteen tai maksupalvelun, Asiakas (Palvelun tarjoaja) sitoutuu tutustumaan PCI DSS-tietoturvastandardiin ja noudattamaan kaikkia Sivuston Ylläpitäjän sekä maksupäätteen ja/tai maksupalvelun toimittavan osapuolen ohjeita ja vaatimuksia maksutapahtumia koskevien käytäntöjen, laitteiden ja käyttöympäristön osalta.