Koko Suomi
Koko Suomi
Ajanvarauksia

Tapaamisaikataulu laajennus

Edistyksellisinpiä tapaamisaikatauluja
Suunniteltu aikatauluttamaan ja järjestämään kaikenlaisia tapaamisia, kaikenlaisia palveluita, yrityksiä, joilla on oltava luotettava saatavuuskalenteri. Hyväksy varaukset verkossa ja sovi mahdolliset ajat myös jokaiselle työntekijälle älykkäästi ja tehokkaasti.
+ Muuttosiivous

Muuttosiivous tehdään tyypillisimmin aina asukkaan toimesta asunnosta pois muuton yhteydessä. Varsinainen velvoite muuttosiivoukselle on yleensä vuokra-asuinnoissa.

+ Kokoustila

Kokoustilojen varauspalvelu, jossa näet reaaliaikaisesti tilojen varaustilanteet ja voit varata tilan kokousta varten nopeasti ja vaivattomasti 24/7!

+ Ravintola

Pöytävaraukset on helpointa ja turvallista tehdä verkossa. Useat ravintolat käyttää varausjärjestelmää joka on meillä myös helppokäyttöinen.

+ Sauna

Esittelyssä erilaisia saunatiloja, joita voi myös käyttää kokouksiin, juhlatilaisuuksiin ym. verkon kautta helppo varata ja tutustua.

+ Juhlatila

Hääjuhliin, yritystilaisuuksiin ja muihin isompiin juhliin sopivat juhlatilat ovat tunnelmaltaan hyvinkin erilaisia. Tutustu valikoimaa vuokrattavista juhlapaikoista.

Ajanvaraukset, palveluille..

Etkö ole varma kuinka aloittaa?

Aloita liity..
Ensimmäiseksi rekisteröidy, pääset tutustumaan monipuolisemmin sivustoon.
Tukipalvelu..
Myyntityö on jokaisen yrityksen olemassaolon lähtökohta yrityksen kehittämiselle.
Palvelut
Ajanvaraukset ovat verkossa helppoja ja turvallisia tehdä. Tutustu palveluun maksuja ei oteta etukäteen.

TOIMITUSEHDOT palveluntuottajat, palvelun tarjoaja, käyttäjät (ajanvaraus) 

Tässä TOIMITUSEHDOT kuvataan tiivistetysti toimitusehdon keskeisimpiä kohtia käyttäjän ja palvelun suorittajan kannalta, sekä sivuston ylläpitäjän (PalvelutAjanvaraus). Sopimussuhteessa noudetaan aina varsinaisia sopimusehtoja palvelun tuottajan (palvelun tarjoajan) ja palvelun käyttäjän kesken (asiakas), eikä tällä Toimistusehdot tiedoksi annolla ole oikeudellista sitovuutta.

Toimitusehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus: PalvelutAjanvaraus (palveluntarjoaja sivusto, palvelun ylläpitäjä) tuottaman ja ylläpitämän PalvelutAjanvarauksen verkkopalvelun (myös ajanvaraus) käyttämiseen (käyttäjä, palvelun tuottaja), sovelletaan näitä Toimitusehtoja. HUOM! palveluntarjoajilla (palvelun tuottaja) on omat toimitusehdot, palveluntarjoaja (palvelun tuottaja) ilmoittaa siitä erikseen.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Tullessaan PalvelutAjanvaraus sivustolle palvelun käyttöön käyttäjä ja palvelun tarjoaja vakuuttaa tutustuneensa myös Käyttöehtoihin Toimitusehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja Toimitusehtoja.

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

PalvelutAjanvaraus sivuston, palveluntuottajilla (palvelun tarjoajilla) on oikeus muuttaa oman palvelun tarjous sivuston ja sen aineiston sisältöä (annettujen valtuuksien rajoissa), ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja, sekä näiden käyttöehtoja taikka lakkauttaa sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. PalvelutAjanvarauksella (sivuston ylläpitäjä) on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

PalvelutAjanvaraus (ajanvaraus) Palveluntarjoajana, sekä ajanvarausohjelma sovellus tuottaa myös laskuja. Käyttäessäsi Käyttäjänä palveluita hyväksyt mahdolliset sähköiset laskut (esim. PDF) joilla maksetaan suoritetut palvelut palveluntarjoajille palvelun tarjoajan ja käyttäjän sopimusten mukaisesti.

PalvelutAjanvaraus sivuston kumppanit, palvelun tarjoajat (hakemistossa, tai ilmoitettu erikseen) suorittaa tilauksessa määritellyt Palvelut kohteessa asiakkaan ajanvarausohjelman tai muun tilauksen ja sopimuksen mukaisesti.

PalvelutAjanvaraus (palvelun tuottaja) ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole PalvelutAjanvarauksen hallinnassa eikä PalvelutAjanvarauksella (sivuston palvelun tuottajalla) ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Nämä käyttöehdot, sekä toimitusehdot tulevat voimaan päivityshetkestä 1.1.2022 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. PalvelutAjanvaraus (palvelun tuottajalla) on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Palveluntarjoajalla (sivuston ylläpitäjä) on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi ja muuttaa palveluiden hintoja tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja (sivuston käyttö) ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Palveluntarjoajalla (sivuston ylläpitäjä) on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja Toimitusehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle, palvelun tarjoajille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.  Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä tai palvelun tarjoaja voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään muutoksen havaittuaan.

Ylivoimainen este (Force majeure) PalvelutAjanvaraus palveluntuottajana ei vastaa siitä, että tilauksen (palvelun) toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy PalvelutAjanvarauksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavastaPalvelutAjanvaraus palveluntuottajan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.  Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat PalvelutAjanvaraukselle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten, käyttäjällä on oikeus jakaa sivustoa tai osia siitä (esim. Facebook email ym.) Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista.